Kadrun merupakan singkatan kalam damai rahmatan lil alamin untuk negeri